Kontakt


FKU-Teknikk er en frivillig drevet gruppe, som blir leder av personer som dedikerer fritiden sin til kombinert konfimasjonsarbeid og teknikk.

Kontakt:


Christer Olsen - 92634978 - christer.olsen@kirken.no

Erik Liland - 97502605 - erik.liland@gmail.com